Tjenester

Prosjektledelse fra A til Å

Erfaren, PMI-sertifisert prosjektleder som tar helhetlig ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Hjelp til prosjektoppstart

Klargjøring av rammer og utarbeiding av nødvendig planverk for raskt å komme i gang

Veiledning til prosjektleder

Støtte (mentor) til din prosjektleder med metodikk erfaringer og råd under ulike faser av prosjektet

Bistand for å få prosjekt «på rett kjøl»

Erfaren prosjektleder som gjentatte ganger har vist at det er mulig å hente inn igjen et prosjekt som strever med måloppnåelsen.

Kvalitetssikring av prosjekt

Kvalitetssikrer som gjennomgår og vurderer prosjektet på avtalte tidspunkter.

Kompetanseutvikling for medarbeidere

Kurs basert på PMI's rammeverk innen kunnskapsområder dine prosjektleder og prosjektmedarbeidere må beherske.

Hjelp til bemanning av prosjekt

Identifisering av personellbehov og bistand til intern rekruttering og/eller ekstern anskaffelse av nøkkelpersonell.

Tjenesteområder
Utredninger/forstudier
Utredninger/forstudier
IKT-strategi
Programledelse
Prosjektledelse/prosjektrådgivning
Anskaffelse og innføring av IKT-systemer
Erfaring fra systemer innen arkiv- og saksbehandling, økonomi, lønn/personal, prosjektstyring, elektronisk handel og logistikk
Organisasjonsutvikling/endringsledelse
Outsourcing av drift- og brukerstøtte
Kompetanseutvikling/kursvirksomhet i prosjektledelse og prosjektarbeid
Virksomhetsområder
Departementer
Sentrale forvaltningsorganer
Tilsynsmyndighet
Bankvirksomhet
Samferdsel
Helsevesen
Eiendom
Spillmarked
Forsvaret
Religiøse organisasjoner
Du må være innlogget for å kunne kommentere.